Disclaimer

De volgende disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website en alle informatie op deze website. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ernaar streven om de informatie actueel en accuraat te houden, kunnen wij de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie niet garanderen. Elke handeling die gebaseerd is op de informatie op deze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van deze website. Dit omvat directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website. Deze disclaimer is ook van toepassing op gelinkte websites van derden waarnaar wij kunnen verwijzen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze gelinkte websites en aanvaarden daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of beschikbaarheid ervan.

Houd er rekening mee dat het gebruik van deze website op eigen risico is. Wij kunnen niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos, ononderbroken, veilig of vrij van virussen of schadelijke componenten is. Het is uw verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen om uzelf te beschermen tegen schade of verlies dat kan voortvloeien uit uw gebruik van deze website.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen of toevoegingen weer te geven. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of deze disclaimer is bijgewerkt. Door deze website te blijven gebruiken, aanvaardt u de bijgewerkte voorwaarden.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres dat u vindt in onze contactgegevens.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar.

Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsschending niet zinvol. Als wij kennis krijgen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Het linken naar externe websites vertegenwoordigt slechts een toegankelijkheid van de inhoud. We kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud. Het is uw verantwoordelijkheid om de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van de gelinkte sites te controleren.

Houd er rekening mee dat we geen invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de daar aangeboden informatie. Wij distantiëren ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte pagina’s die na het linken werd gewijzigd.

Het opnemen van links op onze website dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbeveling van de gelinkte inhoud in. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de gelinkte pagina’s.

Houd er rekening mee dat deze uitsluiting van aansprakelijkheid voor links uitsluitend van toepassing is op onze website en niet op gelinkte websites van derden. Wij raden u aan de desbetreffende disclaimers van de gelinkte websites te lezen om meer te weten te komen over hun voorwaarden en aansprakelijkheid.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

De rechtsgeldigheid van deze disclaimer blijft onaangetast, zelfs als afzonderlijke bepalingen of formuleringen ongeldig zijn. Mochten afzonderlijke delen of formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de huidige juridische situatie, dan blijft de geldigheid van de overige delen van het document onaangetast. Ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door bepalingen die het doel van de oorspronkelijke bepalingen zo dicht mogelijk benaderen en rechtsgeldig zijn.

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Als delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet rechtsgeldig of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

Het gebruik van deze website en de bijbehorende voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van het land waarin de beheerder van de website zijn statutaire zetel heeft. Eventuele juridische geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land.

Deze disclaimer is opgesteld in het Duits. Vertalingen in andere talen kunnen afwijken, maar de Duitse versie prevaleert.

Door deze website te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer en erkent u de juridische gevolgen ervan.

Houd er rekening mee dat deze disclaimer van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt om wijzigingen of toevoegingen weer te geven. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of deze disclaimer is bijgewerkt.

Auteurs- en handelsmerkrecht

De door de sitebeheerders gemaakte inhoud en werken op deze pagina’s vallen onder het Duitse auteurs- en merkenrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteurs- en merkenrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij op de hoogte zijn van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

De beheerders van deze website streven ernaar de auteursrechten van anderen te respecteren of hun eigen werken of werken in het publieke domein te gebruiken. Inhoud en werken van derden zijn meestal als zodanig gemarkeerd. Het auteursrecht voor gepubliceerde inhoud die door de sitebeheerder zelf is gemaakt, blijft uitsluitend bij de sitebeheerder van de website. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals afbeeldingen, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de sitebeheerder.

Het gebruik van handelsmerken en beschermde namen op deze website dient uitsluitend ter informatie en duidt niet op vrij gebruik of handel. Het ontbreken van een dergelijke verwijzing betekent niet dat het om een vrije naam gaat in de zin van het merken- en etiketteringsrecht.

Wij respecteren de rechten van derden. Mochten er desondanks inbreuken op auteursrechten of handelsmerken plaatsvinden op onze website, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als we kennis nemen van inbreuken, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

DeBesteVPN.nl